Kaksoissolan blogissa oleva Hopeanuoli-yhdistystä käsittelevä blogiteksti on herättänyt paljon keskustelua. Varsinkin blogitekstin loppuosa, jossa on tuotu politiikka mukaan yhdistystä käsittelevään tekstiin, on aiheuttanut erimielisyyksiä. Keskustelu blogitekstistä on harmillisesti noussut isompiin lukemiin kuin sen olisi pitänyt, ja tekstin loppuosaan ollaan takerrettu liiaksikin asti. Urun kirjoittama asiallinen kritiikki, kehut ja positiiviset huomiot yhdistyksestä ovat jääneet harmittavasti vähemmälle huomiolle.

Yhdistys haluaakin kiittää Urua rakentavasta kritiikistä jota hän blogitekstissään toi ilmi. Kritiikkiä tarvitaan, jotta yhdistys tietää, missä on parantamisen varaa. Yhdistys ottaa aina mielellään kritiikkiä vastaan ja pyrkii kehittymään sen mukaan, jos vain mahdollista. Urun antama kritiikki on otettu huomioon ja hänen kritiikkinsä ansiosta esimerkiksi yhdistyksen nettisivuilta on korjattu vanhentunutta tietoa. Mitä tulee siihen blogitekstin loppuosaan, niin jo yhdistyksen perustussäännöissä lukee, että yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistys ei ole vastuussa siitä mitä sen jäsenet vapaa-ajallaan tekevät. Jokainen yhdistyksen jäsen edustaa mielipiteillään itseään, ei yhdistystä.

Yhdistykseen ovat kaikki tervetulleita iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, poliittisesta kannasta jne riippumatta. Jos yhdistyksessä huomataan syrjintää, puututaan siihen välittömästi.

Yhdistys aikookin tulevaisuudessa lisätä sääntöihinsä, että jos joku sen jäsen kiusaa tai käyttäytyy epäasiallisesti jotakuta toista jäsentä kohtaan, niin jäseneltä voidaan evätä jäsenyys tai asema hallituksessa, mikäli hän on hallituksen jäsen. Yhdistys saattaa tulevaisuudessa antaa myös avainhenkilöilleen ohjeistusta siitä, miten heidän tulisi käyttäytyä somessa. Yhdistyksen tarkoitus ei ole kuitenkaan alkaa valvomaan ketään, joten jää yksittäisten henkilöiden vastuulle huolehtia omasta käyttäytymisestään ja siitä, noudattavatko he ohjeistusta.

Yhdistyksen tavoitteena on, että jokainen voi tuntea olonsa hyväksytyksi sellaisena kuin on. Yhdistys on olemassa meitä kaikkia varten, ja kaikki ovat keskenään tasavertaisia.

Suomen Hopeanuoli-fanit ry:n hallitus